YOGA

losse beurt - drop in 15€

10 beurtenkaart* - 10 class card* 120€

20 beurtenkaart** - 20 class card** 200€

maandkaart onbeperkt - card 1 month unlimited 120€

(6x aansl. vernieuwing maandabonnement = 6de maand 50%)***

(6x renewal consecutive monthly subsc. = 6th month 50%)***

jaarabonnement onbeperkt - 1 year unlimited 900€ (75€/maand)

10% bij verlenging op vervaldatum jaarabonnement zonder mysore 810€ (67,5€/maand)

ZWANGERSCHAPSYOGA - PREGNANCY YOGA

losse beurt - drop in 15€

10 beurtenkaart* - 10 class card* 120€

maandkaart - month card 65€

55+ & STUDENT (geldige studentenkaart & max. leeftijd 26 - valid student ID & max. age 26)

losse beurt - drop in 12€

10 beurtenkaart* - 10 class card* 95€

20 beurtenkaart** - 20 class card** 160€

maandkaart - card 1 month unlimited 95€

(6x aansl. vernieuwing maandabonnement = 6de maand 50%)***

(6x renewal consecutive monthly subsc. = 6th month 50%)***

jaarabonnement onbeperkt - 1 year unlimited 720€ (60€/maand)

10% bij verlenging op vervaldatum zonder mysore 650€ (55€/maand)


ALGEMENE VOORWAARDEN - TERMS AND CONDITIONS 

Alle kaarten en abonnementen zijn max. 2 keer met 1 week verlengbaar, behalve 1 maand onbeperkt en 1 maand zwangerschapsyoga (niet verlengbaar) . Verlenging is enkel mogelijk in geval van vakantie (aan te vragen voor aanvang vakantie en binnen geldigheidsduur van de kaart) of blessure (mits onmiddellijke verwittiging en na voorlegging van een doktersattest). Breng altijd je kaart mee, kaart niet bij = losse beurt betalen! All cards and memberships may be extended max. 2 times for a period of 1 week, except for 1 month unlimited and 1 month pregnancy yoga (may not be extended). Extensions only in case of vacation (to be applied for in advance and during the validity of your card) or injury (to be applied for immediately and with medical certificate as proof). Always have your card with you, no card = pay drop in rate for your class! * 10 beurtenkaart is 4 maanden geldig. 10 beurtenkaart zwangerschapsyoga is tijdens de zwangerschap onbeperkt geldig en 4 maanden geldig vanaf de eerste les na de zwangerschap. 10 class card is valid for 4 months. For the duration of the pregnancy the 10 class pregnancy yoga card is valid for an unlimited period. From the first class after pregnancy, the 10 class pregnancy yoga card is valid for 4 months. ** 20 beurtenkaart is 6 maanden geldig. 20 class card is valid for 6 months. *** aanbod enkel geldig bij 6 ononderbroken vernieuwingen maandkaart, elke maand ingaand aansluitend verval dag vorige maand. Offer is only valid after 6 consecutive renewals of a 1 month card, each time starting the day following the expiration date of previous card. **** AntwerpYoga behoudt zich het recht om het uurrooster en prijzen, zowel als de leraars ten alle tijden zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. AntwerpYoga reserves the right to change the schedule, teachers and prices at all times and without prior notice.